LAPEFA har, til vore kunders fulde tilfredshed, gennem 20 år udført snerydning og glatførebekæmpelse efter gældende lov og reglement.

Det er vigtigt for kunden at love og reglementer bliver overholdt, og har du kontrakt med os, påtager LAPEFA sig det fulde ansvar. Vi har gennem årene endnu ikke haft klager eller skader.

Du vil som kunde hos LAPEFA altid kun betale for udført arbejde. Én pris for glatførebekæmpelse, én pris for snerydning, samt en anden pris for ekstra- ordinært meget sne. LAPEFA ved af erfaring, at der med årene er blevet mildere vintre, hvorfor vi har valgt betaling for udført arbejde og ikke på grundlag af fastpriser, hvilket vores kunder er yderst tilfredse med.

Det, der er vigtigt som kunde, er at snerydning og glatførebekæmpelse bliver udført i henhold til gældende sikkerhedsregler, og dermed til sikkerhed for alle. LAPEFA er tilknyttet to varslingscentre, så vi automatisk får løbende meldinger om vejrforhold, således at vi kun rykker ud når de er behov.

LAPEFA understreger at der kun køres ud i den udstrækning der er behov for sne- og glatførebekæmpelse.