Overholder du de nye lovkrav i BR18 i forhold til brandsikring af bygninger? Ifølge BR18 kap. 7 skal bygningens brandsikringsforanstaltninger løbende kontrolleres og vedligeholdes. Anlægget hjælper også til at opdage en begyndende brand tidligt og det minimerer risikoen for skader på mennesker og værdier. I de fleste nye bygninger er det lovpligtigt og skal dokumenteres.

LAPEFA har faguddannet personale som kan varetage kontrol, service og gennemgang af brandsikring i din ejendom. Vi har kompetencerne til at tage ansvaret for alt dokumentation omkring egenkontrol.

Følg reglerne om brandsikring

Hos LAPEFA kan vi tilbyde alle test, inspektioner og kontroller efter gældende lov og reglement. Vi kan føre tilsyn på alle typer af anlæg inden for brand og sikkerhed, som eksempelvis:  

  • ABA, Automatisk brandalarmanlæg
  • AVA, Varslingsanlæg
  • ARS, Automatisk rumslukningsanlæg
  • AVS, Sprinkleranlæg
  • ABDL, Automatisk branddørlukningsanlæg
  • ATA, Tryksætningsanlæg (tidl. OTV-anlæg)

Vi har mange års erfaring med egenkontrol i ejendomme og sørger også for at udbedre eventuelle fejl, mangler og skader. Vores service indeholder alle former for periodevis kontrol uanset om det er ugentligt eller årligt. 

brandsikring i små og store bygninger

I nogle virksomheder kan ifølge Bygningsreglementet være krav om automatisk brandalarmanlæg (ABA), men det er selvfølgelig også muligt at installere et frivilligt. Med øget brandsikring i sin virksomhed øger man sikkerheden for alle i bygning i tilfælde af brand.

Det er dog vigtig at der føres og dokumenteres kontrol, da det ellers kan have betydning for forsikringsdækningen. Her kan LAPEFA gøre din hverdag nemmere ved at sørge for alt kontrol og dokumentation af alle typer brandsikringsanlæg. 

Kontakt LAPEFA for kontrol af brandsikring

Ønsker du at vide mere om kontrol af brandsikringsanlæg eller vil du have et uforpligtende tilbud, så tøv ikke med at kontakte LAPEFA. Kontrollen kan også være en del af en samlet løsning med ejendomsservice

Du kan ringe direkte til afdelingen på telefon 86 27 69 30 eller ved at udfylde vores kontaktformular og så vender vi hurtigst muligt tilbage på din henvendelse.