Lapefa Ejendomsservice kan være disponibel med meget kort varsel.

Vi kan være behjælpelig på byggepladsen med mange opgaver.

 • Rengøring efter håndværkere
 • Affaldshåndtering
 • Renhold af byggepladsen generelt
 • Fordeling af indleverede varer
 • Opsætning af afspærring
 • Afdækning på gulve og trapper m.m.
 • Glatførebekæmpelse og snerydning
 • Skadeservice ved vandskader
 • Affugtning
 • Rengøring af skurvogne
 • Pladsmand