Lapefa Ejendomsservice har en afdeling der servicerer alt omkring egenkontrol i ejendomme.

Egenkontrol kan være alt, med periodevis kontrol.

Primært servicerer vi alt der vedrører brand og sikkerhed.

Eksempler:

  • ABA, brand alarmering.
  • AVS, sprinkleranlæg.
  • ABDL, branddøre.
  • ABPL, brand porte.
  • OTV, tryksatte brandtrapper.

Vi udfører alle test, inspektioner og kontroller efter gældende lov og reglement.

Overholder du de nye lovkrav i BR18 i forhold til brandsikring af bygninger?

Ifølge BR18 kap. 7 skal bygningens brandsikringsforanstaltninger løbende kontrolleres og vedligeholdes.

Bygningens brandsikring f. eks: AVS, ABA, branddøre, adgangsveje og flugtveje skal efterses, kontrolleres og vedligeholdes, evt. fejl, skader og mangler skal udbedres.

Kontrollerne skal herudover dokumenteres ellers kan det have betydning for forsikringsdækningen.

HUSK: KONTROL AF BRANDSIKKERHEDEN ER LOVPLIGTIG OG SKAL DOKUMENTERES.

Lapefa har faguddannet personale som kan varetage ovennævnte i din ejendom.

Lapefa har ansvaret for alt dokumentation omkring egenkontrol.

Lapefa gennemgår ejendommen og evt. DKV, drift, - kontrol, - vedligehold bilag.

Udfyld kontakt formular, eller ring direkte til afdeling.
Lars P. Fangel 40 11 69 30.

Link: https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger/Generel_Brand